2016

20162018-08-03T16:44:48+00:00

EnglishStichting HISTORIE-KS organiseerde in 2016 het  eerste tweedaags Haags Historisch Festijn in het weekend van 20 en 21 augustus. Het Schouwspel op het Binnenhof, het middeleeuwse kampement langs de Hofvijver en de Paleistuin met de koninginnen uit ‘200 jaar koninkrijk’ waren gratis toegankelijk.
De locaties werden verbonden via het historische winkelgebied Hofkwartier, Noordeinde en de Passage. Daarnaast waren er tal van aansluitende historische activiteiten die een dagje uit Den Haag compleet maken. 

Ontwerp Impressie 1280: Arjo Nagelhout. Illustratie Binnenhof: Cornelis Peters en OSeveno

Het Haags Historisch Festijn maakt zichtbaar dat het Binnenhof vroeger het kasteel was van de graven van Holland.
De Ridderzaal is een onderdeel van het grafelijk kasteel en diende als ontvangstzaal. Het Binnenhof was met drie toegangspoorten verbonden aan het Buitenhof. De Hofvijver was vroeger een Slotgracht die rondom liep en de Gevangenpoort was een van de drie buitenpoorten naar het buitengebied. Na de Graven van Holland is het Binnenhof diverse malen verbouwd en werd het bewoond door Stadhouders. Zo bevindt zich op het Binnenhof ook een stadhouderlijk paleis. Toen wij een Koningshuis kregen vestigde koning Willem zich in Paleis Noordeinde.
Nu is de macht in handen van het Volk en is onze Regering gevestigd in het eeuwenoude bestuurscentrum van Nederland op het Binnenhof.

Schouwspel Binnenhof en Kampement langs Hofvijver
Op het Binnenhof is een Schouwspel met de Graaf van Holland. Hij verwelkomt de Ridders te paard, Adel en de Compagnieleden van Brederode en Huurlingen die hem terzijde stonden in roerige tijden. Het kampement van de Compagnie staat opgesteld langs de Hofvijver, waar je kunt zien hoe het leven er in de middeleeuwen uitzag. Jan is de zoon van Graaf Floris V van Holland (In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje).

Koninginnen in de Paleistuin
In de Paleistuin komen de koninginnen uit ons 200-jarig Koninkrijk tot leven, want op het moment dat wij een Koningshuis kregen verliet Koning Willem I het Binnenhof om op Paleis Noordeinde te gaan wonen.
Maak kennis met zijn vrouw Koningin Wilhelmina van Pruisen en haar opvolgsters: Anna Paulowna, Sophie, Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Maxima.