Binnenhof

Binnenhof2018-07-30T16:22:49+00:00

Schouwspelen weekend 11/12 augustus
12.00 / 14.00 / 16.00
Slotparade 16.30 uur

Het Hollands Historisch Festijn wordt zaterdag 11 augustus officieel geopend om 12.00 uur door wethouder Bert van Alphen en zondag 12 augustus door Marco van Baalen, directeur Haags Historisch Museum. Samen met Willem van Oranje, vader des vaderlands. Het volkslied ‘Wilhelmus’ van Nederland is gebaseerd op het leven van Willem van Oranje en is het oudste volkslied ter wereld. Aansluitend is het Schouwspel ‘De Graaf van Holland’.

Graaf Dirk is de grondlegger van het graafschap Holland, Graaf Floris V is de bouwer van de Ridderzaal en Jacoba van Beieren is de laatste Gravin van Holland. Graaf Floris ontvangt zijn edelen en zijn manschappen. Zij laten hun proeven van bekwaamheid zien te paard en te zwaard. Zijn alle edelen welkom?

Om 16.30 uur is aansluitend de feestelijke Slotparade met alle historische personages.

Het Binnenhof gaat vanaf 2020 gerenoveerd worden.
Zo kan het ons Regeringscentrum blijven.
Kijk voor de tijdlijn van de renovatie op Rijksvastgoedbedrijf

Programma, Plattegrond, Tijdlijn & IJs

Haal de informatiefolder op bij locatie Hofvijver of Paleistuin en verzamel hierin de ‘handtekeningen’ van een Middeleeuwer, een Edelvrouw of Edelman en een Koningin.

Als beloning krijg je bij ijscoman Moes op het Binnenhof of bij Gelaterie RIVA aan de Veenkade 5 bij de Paleistuin een gratis extra ijsbol.