Nutshuis 2017

Nutshuis 20172018-08-03T16:42:59+00:00

Vier 100 jaar Pacificatie van 11.00 tot 15.30 uur

 

RIVIERVISMARKT 5
(tegenover de Grote Kerk)
GRATIS TOEGANKELIJK

In het Nutshuis zijn 6 belangrijke deftige politieke heren en Aletta Jacobs met 100 vrouwen die Kiesrecht willen! Er was in Nederland al meer dan 100 jaar een Schoolstrijd en een strijd voor Kiesrecht. In 1917 weet de slimme minister-president Cort van der Linden het op te lossen en dat noemen we Pacificatie en dat vieren we nu: 100 jaar Pacificatie! In het Nutshuis kun je de deftige politieke heren en Aletta Jacobs er alles over vragen. Om 12.00, 14.00 en 16.00 uur kun je het meebeleven op het Binnenhof!

DEFTIGE POLITIEKE HEREN

Thorbecke
Zorgt in 1848 voor de Grondwet waarin onder meer de vrijheid van onderwijs geregeld wordt. Hierdoor zijn alle soorten scholen mogelijk in Nederland, maar alleen de Openbare Scholen worden gefinancierd door het Rijk.

Groen van Prinsterer
Studiegenoot van Thorbecke, later zijn tegenstander. Wil het liefst alleen Protestant Christelijke Scholen, maar in ieder geval wil hij dat alle scholen gelijk gefinancierd worden door het Rijk.

Doktor Schaepman
Zorgt er voor dat Katholieken een gelijkwaardige plek in de Nederlandse samenleving krijgen.

Abraham Kuyper
Is de opvolger van Groen van Prinsterer en richt de eerste politieke partij op in Nederland, de ARP. Belangrijkste doel is gelijke financiering van alle scholen door het Rijk. Hij biedt een Smeekschrift aan met meer dan 300.000 handtekeningen.

Troelstra
Strijdt onder meer voor Kiesrecht met de SDAP (later PvdA).

Cort van der Linden
Zorgt als minister-president in 1917 voor de Pacificatie: de Schoolstrijd en de strijd voor Kiesrecht worden in 1x opgelost.

12.00 / 14.00 / 16.00

SCHOUWSPEL BINNENHOF

PACIFICATIE

Deftige politieke heren en Aletta Jacobs komt met 100 vrouwen protesteren!

Hoe lost minister-president Cort van der Linden in 1917 de Schoolstrijd op en de strijd voor Kiesrecht?
Maar waarom zijn de vrouwen niet tevreden?

Aletta Jacobs

Aletta Jacobs is de grote voorvechtster voor Vrouwenkiesrecht. Zij is de eerste vrouw die officieel aan de universiteit mag studeren en haar artsendiploma haalt. Aletta wil net als de mannen mogen stemmen, omdat ze belasting betaalt. Foutje! De wet wordt speciaal aangepast: alleen mannen mogen stemmen! Dan begint haar jarenlange strijd.

Van december 2017 – september 2019 wordt ‘100 jaar Kiesrecht’ gevierd.

Verzamel jij alle handtekeningen?

z.o.z.

Verzamel de handtekeningen van een middeleeuwer, een koningin en een deftige politieke heer en ontvang een gratis extra ijsbol bij Gelaterie RIVA aan de Veenkade 5 bij de Paleistuin of bij ijscoman Moes op het Binnenhof. Vroeger had de adel de macht, nu het volk. Gebruik je Stem en Smul Smakelijk!

Schrijf jij een kaartje aan de Minister van Onderwijs?

z.o.z.

Heb jij ideeën voor de school voor de Toekomst? Schrijf met kroontjespen en inkt een kaartje voor de Ideeënbus van de Minister van Onderwijs, want vrijheid van onderwijs betekent dat er in Nederland veel mogelijk is!

Het Nutshuis was vroeger de Nutsspaarbank. Het doel was ‘ de eenvoudige man’ te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Nu biedt het Nutshuis een aantrekkelijk cultureel-maatschappelijk programma. In het Nutshuis kun je voor ontbijt, lunch en high-tea terecht bij Juni. Bij mooi weer kun je de heerlijkheden nuttigen in de grote tuin!